رد کردن لینک ها

قلعه وحشت کیش

تومان50,000 تومان25,000

  • ساعت کار مجموعه از ساعت 18:00الي2:00بامداد ميباشد
  • مدت زمان برنامه 10 دقيقه ميباشد دارنده بليط ميتواند در ساعات کاري مجموعه يکبار از برنامه استفاده نمايد
  • برنامه فوق براي کودکان بالاي 5 سال قابل استفاده ميباشد